Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 07

Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 07