Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 12

Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 12