Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι

 

Η μονή Γενέσεως Θεοτόκου Δοβράς βρίσκεται 20 χλμ. από τα Γιάννενα. Η μονή σύμφωνα με τον κώδικα του μοναστηριού ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα από το μητροπολίτη Ιωάσαφ. Άλλη επιγραφική μαρτυρία βρίσκουμε σε σφραγίδα του μοναστηριού όπου αναγράφεται το έτος 1600. Η μονή καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τους Γερμανούς στις 15 Ιουλίου του 1943. Από την πυρκαγιά σώθηκε μόνο ένα τμήμα του ιερού Βήματος του καθολικού. Το καθολικό και τμήματα του μοναστηριού ξαναχτίστηκαν το 1955 από τον ηγούμενο, τελευταίο της μονής, Εφραίμ Πολιάνο τον Ξεφωντινό (προερχόμενο από τη μονή Ξενοφώντος του Αγίου Όρους). Μετά το θάνατο του, το 1973, η μονή διαλύθηκε. Το νέο καθολικό ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο της βασιλικής με τρούλο και πλάγιους χορούς. Δείγματα του αρχικού διακόσμου διατηρούνται στην αψίδα του ιερού Βήματος. Οι νεώτερες τοιχογραφίες έγιναν την δεκαετία του 1950. Γύρω από το καθολικό βρίσκονται τα ανακαινισμένα παλιά κελιά και άλλοι βοηθητικοί χώροι, η διάταξη των οποίων υποδεικνύει τον αρχικό φρουριακό χαρακτήρα του μοναστηριακού συγκροτήματος.

Εκτύπωση