Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 05

Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 05