Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 10

Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 10