Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 02

Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 02