Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 11

Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 11