Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 07

Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 07