Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 06

Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 06