Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 09

Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 09