Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 01

Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 01