Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 08

Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 08