Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 03

Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 03