Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 04

Μονή Δοβράς, Ασπράγγελοι - 04