Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι

Το καθολικό της μονής βρίσκεται στη θέση Καστράκι, δεξιά του δρόμου ο οποίος οδηγεί από τον Άγιο Μηνά στην Κλειδωνιά. Η ονομασία «Καστράκι» πιθανόν προέρχεται από τα ερείπια βυζαντινού οχυρωμένου οικισμού, λίγο ψηλότερα από τη μονή Ευαγγελίστριας. Σύμφωνα με τις σωζόμενες επιγραφές το έτος ανέγερσης και ιστόρησης του ναού είναι το 1575/76. Ο ναός είναι σταυρεπίστεγος μικρών διαστάσεων. Ο διάκοσμος σώζεται σχεδόν ακέραιος εκτός κάποιων τμημάτων στο ιερό Βήμα. Αξίζει να επισημανθεί η κτιτορική παράσταση, στην οποία ο κτίτορας φέρει ενδύματα δυτικής προέλευσης, στοιχείο που υποδηλώνει τις εμπορικές σχέσεις της περιοχής με την Δύση.

Η απεικόνιση του δωρητή στη μονή Ευαγγελίστριας είναι η μοναδική κτιτορική τοιχογραφία στην περιοχή του Ζαγορίου που χρονολογείται κατά τον 16ο αιώνα.


Εκτύπωση