Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 07

Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 07