Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 04

Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 04