Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 01

Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 01