Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 10

Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 10