Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 13

Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 13