Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 03

Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 03