Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 12

Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 12