Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 06

Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 06