Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 08

Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 08