Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 02

Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 02