Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 11

Μονή Ευαγγελιστρίας, Καστράκι - 11