Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά

 

 

Βρίσκεται στην περιοχή των Ριζιανών στο Μπαγιώτικο ρέμα και ανήκει  στους Νεγάδες. Κατά τον Ι.Λαμπρίδη κατασκευάστηκε από τον Νεγαδιώτη Χατζή Δούκα το 1780 [1]. Συνέδεε τους Νεγάδες με το Δίκορφο και το Μανασσή ενώ βοηθούσε την μετακίνηση προς τις αγροτικές εκτάσεις των Ριζιανών.
Το γεφύρι είναι μονότοξο και για στηθαία έχει αρκάδες μόνο στο ψηλότερο μέρος της καμάρας, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα υπάρχουν προστατευτικά, χαμηλά πεζούλια.
Για να το προσεγγίσουμε, ακολουθούμε από τους Κήπους τον δρόμο για Φραγγάδες και σε 6,5 χιλιόμετρα (λίγα μέτρα πριν την πέτρινη βρύση), στρίβουμε δεξιά, σε μικρό, δυσδιάκριτο χωματόδρομο, που καταλήγει μετά 300 μέτρα στο γεφύρι.
 
[1] «Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων» Ι. Λαμπρίδης, , τεύχ. Β΄, 1880  (σελίδα 80)
 
 
Συντεταγμένες: Ν 39.8313 Ε 20.82852 / 39°49'52.7"N 20°49'42.7"E

Εκτύπωση

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml