Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 06

Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 06