Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 03

Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 03