Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 07

Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 07