Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 11

Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 11