Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 02

Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 02