Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 09

Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 09