Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 01

Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 01