Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 08

Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 08