Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 05

Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 05