Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 10

Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 10