Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 04

Πέτρινο γεφύρι στα Ριζιανά - 04