Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 17

Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 17