Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 13

Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 13