Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 12

Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 12