Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 03

Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 03