Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 16

Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 16