Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 04

Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 04