Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 10

Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 10