Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 08

Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 08