Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 14

Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 14