Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 09

Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 09