Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 15

Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 15