Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 11

Ναός Αγίου Γεωργίου, Νεγάδες - 11